Privatumo politika

Asmens duomenų apsauga pagal GDPR reikalavimus
Atsakingo asmens vardas ir adresas
Pagal Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir valstybių narių nacionalinių duomenų apsaugos teisės aktų bei kitų duomenų apsaugos taisyklių apibrėžimą atsakingas asmuo yra:


Ridex GmbH
Josef-Orlopp-Straße 55
10365 Berlynas
El. paštas: [email protected]

Direktorius: Maximilian von Schorlemer;

Registro numeris:  HRB 186819 B; PVM Reg Nr: DE314892085
1. Bendra informacija apie duomenų tvarkymą


1.1. Asmens duomenų tvarkymo aprėptis


Apskritai renkame ir naudojame asmeninius vartotojų duomenis tokia aprėptimi, kuri galėtų užtikrinti tinkamas svetainės funkcijas, turinio bei paslaugų kokybę. Tai atliekame reguliariai ir tik gavę mūsų klientų sutikimą leisti rinkti ir naudoti asmeninius duomenis. Išimtis galioja tais atvejais, jei nėra galimybės pareikalauti išankstinio sutikimo arba jei duomenų tvarkymas numatytas pagal įstatymą.
Asmens duomenys bus renkami tik tuo atveju, jei užsisakydami patys sutiksite teikti apie jus informaciją. Kitais atvejais svetainė be jūsų sutikimo jūsų duomenimis naudosis tik siekdama vykdyti ir tvarkyti jūsų užsakymą. Kai visi užsakymo formalumai bus atlikti ir užsakovas sumokės visą sutartą kainą, jūsų duomenimis bus draudžiama naudotis, jie bus ištrinti tik pasibaigus mokestinės ir komercinės informacijos saugojimo laikotarpiui, nebent jūs patys pareikšite norą leisti mums toliau naudotis tais duomenimis.


1.2. Asmens duomenų atskleidimas


Neatskleisime jūsų duomenų trečiosioms šalims – išskyrus tuos atvejus ir taip, kaip nurodyta šiose duomenų privatumo nuostatose, nebent jūs davėte sutikimą atskleisti duomenis arba mes turime teisę arba esame priversti atskleisti duomenis dėl įstatymų nuostatų ir (arba) valdžios institucijų ar teismų įsakymų. Į tai įeina informacijos teikimas baudžiamųjų bylų, pavojaus užkirtimo ar intelektinių nuosavybės teisių užtikrinimo reikmėms.1.3. Teisinis asmens duomenų tvarkymo reglamentavimas

 


Duomenų subjektui sutikus leisti tvarkyti jo asmens duomenis, įsigalioja EU Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (GDPR) 6 straipsnio 1 dalis. 

Tvarkant asmens duomenis, kurie reikalingi pasirašant sutartį su duomenų subjektu, vadovaujamasi GDPR 6 straipsnio 1 dalies 3 punktu. Tai galioja ir duomenims, kurių reikia dar iki sutarties pasirašymo. Kadangi asmens duomenų apdorojimas atliekamas pagal įstatymo numatytą tvarką , mūsų įmonė vadovaujasi GDPR 6 straipsnio 1 dalimi.
Siekiant apsaugoti vartotojo ar fizinio asmens gyvybiškai svarbius interesus  asmens duomenų tvarkymą reglamentuoja GDPR 6 straipsnio 1 dalis.
Jei duomenys reikalingi ginant teisėtus mūsų bendrovės ar trečiosios šalies interesus ir jei jų tvarkymas nepažeidžia duomenų subjekto interesų, pagrindinių teisių ir laisvių bei  kitų asmenų interesų, vadovaujamasi GDPR 6 straipsnio 1 dalimi.


1.4. Duomenų ištrynimas ir jų saugojimo trukmė


Vartotojo duomenys ištrinami ar pašalinami nelikus reikalo juos saugoti. Kita vertus, EU ar nacionalinių valstybių įstatymų leidėjas, vadovaudamasis EU direktyvomis, įstatymais ar kitais norminiais aktais, kurie taikytini duomenų valdytojams, pasilieka teisę išsaugoti tuos duomenis. Duomenys ištrinami ar pašalinami taip pat pasibaigus standartiniam jų saugojimo laikui arba nelikus reikalo saugoti duomenis turint tikslą sudaryti ateityje sutartį ar vykdyti sutartinius įsipareigojimus.

 

2. Tinklaraščio pristatymas ir žurnalų failų kūrimas


2.1. Duomenų tvarkymo aprašas ir apimtis


Kaskart atidarius mūsų svetainę sistema automatiškai renka duomenis ir informaciją iš jūsų kompiuterio operacinės sistemos.
Renkami šie duomenys:
1. informacija apie jūsų naudojamos naršyklės tipą ir versiją;
2. vartotojo operacinė sistema;
3. vartotojo internetinių paslaugų teikėjas;
4. vartotojo IP adresas;
5. prisijungimo data ir valanda;
6. tinklaraščiai, per kuriuos prie mūsų sistemos prisijungia vartotojas;
7. per mūsų svetainę vartotojui pasiekiami tinklaraščiai.
Žurnalų failai disponuoja IP adresais ir kitų asmenų duomenimis, kurie vartotojui gali būti taip pat prieinami. Tarkim, pasinaudojus nuoroda į tinklaraštį, kuris įgalina vartotojui interneto prieigą, arba nuoroda į tinklaraštį, iš kurio vartotojas patenka į kitą svetainę, galima matyti kitų asmeninius duomenis.
Duomenys saugomi ir mūsų žurnalo failuose. Šių duomenų saugojimas neturi jokios įtakos vartotojo IP adresui ar kitiems duomenims, kuriais leidžiama naudotis. Minėti duomenys kartu su kitais vartotojo asmens duomenimis nėra saugomi.


2.2. Duomenų tvarkymo teisinis reglamentavimas


Laikinojo duomenų ir žurnalų aplankų saugojimo tvarka reglamentuojama GDPR 6 straipsnio 1 dalyje


2.3. Kokiu tikslu apdorojami duomenys?


Būtina išsaugoti sistemoje IP adresą laikinam naudojimui, kad vartotojas iš savo kompiuterio galėtų pasiekti svetainę. Šiuo tikslu vartotojo IP adresas turi būti saugomas visą sesijos laiką.
Žurnalo aplankai išsaugomi failuose siekiant pagerinti svetainės funkcijas ir užtikrinti mūsų informacinių technologijų saugumą. Duomenys rinkodaros tikslais nerenkami.
Tad mūsų siekiamybė tvarkyti turimus duomenis vadovaujantis GDPR 6 straipsnio 1 dalimi.


2.4. Saugojimo trukmė


Duomenys bus ištrinti, jei juos rinkti bus netikslinga. Svetainės darbą užtikrinantys duomenys saugomi per visą sesijos trukmę.
Žurnalo aplankuose duomenys saugomi ilgiausiai iki septynių dienų. Galima juos ir ilgiau saugoti. Tokiu atveju vartotojo IP adresai bus ištrinti arba įslaptinti ir jis nebeturės jokios galimybės prisijungti prie savo paskyros.


2.5. Sutikimo atšaukimas ir duomenų šalinimo priemonės


Būtina kaupti svetainėje duomenis ir išsaugoti juos žurnalo aplankuose, kad būtų užtikrintas optimalus darbas internetinėje erdvėje. Tad vartotojų pretenzijos šiuo atveju būtų visai nepagrįstos.

3. Slapukų naudojimas


3.1.1. Duomenų apdorojimo aprašas ir aprėptys (paieškos įpročių analizė)


Mes naudojame svetainėje slapukus, kurie mums praverčia analizuojant vartotojo paieškos įpročius. Tam tikslui gali būti kaupiami šie duomenys:
1. paieškos frazės;
2. puslapių peržiūros dažnis;
3. naudojimasis svetainės funkcijomis.
Sukaupti vartotojų duomenys bus įslaptinti techninėmis priemonėmis ir vartotojui prieiga prie šių duomenų bus nepasiekiama. Duomenys nebus saugomi kartu su kitų vartotojų duomenimis.


3.1.2. Duomenų apdorojimo aprašas ir aprėptys (pirkinių krepšelis)


Kai kurie slapukai išlieka jūsų kompiuteryje, tad jums kaskart apsilankius svetainė jus atpažįsta (nuolatiniai slapukai). Mes neleidžiame partneriams per mūsų svetainės slapukus rinkti, apdoroti ar naudoti asmens duomenis. Kai kurios naršyklės įgalina naudotis standartiniais slapukais. Jūs galite saugumo nustatymuose leisti ar drausti tiek laikinųjų, tiek nuolatinių slapukų naudojimą. Išjungus slapukus tam tikros svetainės funkcijos kartais gali būti nepalaikomos, kai kurių svetainių puslapiai gali netinkamai veikti. Naudotis mūsų pirkinių krepšeliu galima tik įjungus laikinuosius slapukus! Mūsų slapukuose išsaugoti duomenys nebus susieti su jūsų asmeniniais duomenimis (vardu, adresu ir kt.). Be jūsų aiškaus sutikimo jie nebus susieti su jūsų asmeniniais duomenimis (vardu, adresu ir kt.).


3.2. Duomenų rinkimas naudojantis Google Analytics paslaugomis


Mūsų svetainėje naudojama Google Analytics, internetinės analizės, įskaitant ir Google, paslauga, naudoja specialius slapukus. Tai tekstiniai aplankai, saugomi jūsų kompiuteryje, skirti analizuoti jų panaudojimą svetainėje. Pavyzdžiui, įrašoma informacija apie operacinę sistemą, naršyklę, svetainę, kuria anksčiau naudojotės (persiuntimo URL), jūsų IP adresas ir apsilankymo mūsų svetainėje data ir laikas. Šio tekstinio aplanko sukurta informacija apie naudojimąsi mūsų svetaine perduodama saugoti Google serveriui JAV. Ši informacija pravers Google vertinant jūsų naudojimąsi mūsų svetaine, renkant svetainių veiklos ataskaitas, skirtas svetainių operatoriams, ir teikiant kitas paslaugas, susijusias su svetainės veikla ir internetinės erdvės naudojimu. Jei tokią veiklą numato įstatymas arba jei trečiosios šalys šiuos duomenis tvarko Google vardu, Google irgi perduos šią informaciją trečiosioms šalims. Toks duomenų naudojimas bus anoniminis arba vartotojas prisistatys netikru vardu. Toks duomenų naudojimas bus anoniminis arba vartotojas prisistatys netikru vardu. Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į Google. Spauskite čia.


3.3. Teisinis duomenų tvarkymo reglamentavimas


Asmens duomenų tvarkymas naudojantis slapukų aplankais reglamentuojamas GDPR 6 straipsnio 1 dalyje.


3.4. Kokio tikslo siekiama tvarkant duomenis?


Analizuodami slapukų aplanko duomenis stengiamės pagerinti mūsų svetainės kokybę ir turinį. Išnagrinėję rezultatus matom, kaip naudojamasi mūsų svetaine, tad galime nuolat optimizuoti jos funkcijas.
Šia prasme mūsų siekiamybė tvarkyti asmens duomenis pagal GDPR 6 straipsnio 1 dalies reikalavimus.


3.5. Saugojimo trukmė, sutikimo atšaukimas ir galimybė pašalinti duomenis


Vartotojo kompiuteryje įrašomi slapukai automatiškai atsiduria mūsų svetainėje. Tad jūs, kaip vartotojas, turite teisę kontroliuoti naudojimąsi slapukais. Pakeitę interneto naršyklės nustatymus galite juos išjungti arba apriboti jų perdavimą. Išsaugotus slapukus bet kada galima pašalinti. Tai atliekama automatiškai. Jei jūsų svetainėje slapukai išjungti, greičiausiai jūs negalėsite naudotis visomis svetainės funkcijomis.
Laikinosios atminties slapukų ( Flash-Cookies) neįmanoma reguliuoti naršyklės nustatymų programoje, tai galima padaryti pakeitus tų slapukų nustatymus.

4. Naujienlaiškis
4.1. Duomenų tvarkymo aprašymas ir taikymo sritis


Mūsų tinklapyje galite prenumeruoti nemokamą naujienlaiškį. Kai užsiregistruojate gauti naujienlaiškį, duomenys iš įvesties šablono yra perduodami mums.
Naujienlaiškiu reguliariai (įprastai kas dvi savaites) informuojame jus apie savo gaminius ir paslaugas. Naujienlaiškis įprastai gali būti gaunamas tik jei 1) turite veikiantį el. pašto adresą ir 2) užsiregistravote gauti naujienlaiškį.
Dėl teisinių priežasčių, pirmą kartą užsiprenumeravus naujienlaiškį el. pašto adresu išsiunčiamas patvirtinimo laiškas, reikalaujantis dar kartą patvirtinti prenumeratą. Šiuo patvirtinimo laišku siekiama patikrinti, ar el. pašto adreso savininkas, kaip suinteresuotas asmuo, leidžia jam siųsti naujienlaiškį.
Registruojantis gauti naujienlaiškį, saugome jūsų IP adresą, kurį registracijos metu jūsų naudojamai kompiuterinei sistemai suteikia interneto paslaugų tiekėjas, taip pat registracijos datą ir laiką. Šiuos duomenis reikia rinkti, kad būtų galima ištirti galimą neleistiną el. pašto adreso naudojimą ateityje. Šie duomenys saugomi tik mūsų saugumui.


4.2. Duomenų tvarkymo teisinis reglamentavimas


Teisinė duomenų apdorojimo tvarka užsiregistravus naujienlaiškiui gavus vartotojo sutikimą reglamentuojama GDPR 6 straipsnio 1 dalies a punkte.


4.3. Kokiu tikslu apdorojami asmens duomenys?


Elektroninio pašto adresas būtinas tam, kad naujienlaiškis galėtų pasiekti vartotoją.
Kiti asmeniniai duomenys, vartotojo nurodyti registruojantis, pravers siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui svetainės teikiamomis paslaugomis arba vartotojo elektroninio pašto adresu.


4.4. Saugojimo trukmė


Duomenys bus ištrinti, jei juos rinkti bus netikslinga. Vartotojo elektroninio pašto adresas bus išsaugotas per visą naujienlaiškio prenumeratos laikotarpį.


4.5. Sutikimo atšaukimas ir duomenų šalinimo galimybė


Vartotojas bet kada gali atsisakyti naujienlaiškio prenumeratos. 
Tereikia svetainėje ties naujienlaiškiu paspausti atitinkamą mygtuką.

5. Užklausos forma ir susisiekimas el. paštu
5.1. Duomenų tvarkymo aprašymas ir taikymo sritis


Užpildę mūsų tinklapyje esančią užklausos formą, galite su mumis susisiekti elektroniniu būdu. Jei naudotojas pasinaudoja šia galimybe, duomenys iš įvesties šablono yra mums perduodami ir mūsų saugomi. Gauname šiuos duomenis:
1. Vardas
2. El. paštas
3. Tema
4. Neprivaloma
Pranešimo siuntimo metu taip pat saugomi šie duomenys:
1. Naudotojo IP adresas
2. Registracijos data ir laikas
Kad galėtume tvarkyti jūsų duomenis, jūsų sutikimas gaunamas ir nuoroda į šias duomenų privatumo nuostatas pateikiama vykdant registraciją.
Taip pat galite su mumis susisiekti pateiktu el. pašto adresu. Tokiu atveju bus saugoma el. pašto laiške perduota asmens informacija.
Šiame kontekste jokie duomenys nebus perduodami trečiosioms šalims. Šie duomenys naudojami tik pokalbiui apdoroti.
Jei jūs esate bet kurio pirkėjo atstovas ar darbuotojas arba individualus verslininkas:
  • prašysime jūsų pateikti tam tikrą pirkėjo kontaktinę informaciją: vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, pareigas ir skyrių;
  • paprašysime jūsų pateikti tam tikrą informaciją apie tapatybę: mokesčių mokėtojo numerį ir (arba) susijusią informaciją apie jūsų verslą, pvz., jūsų įmonės pavadinimą, verslo tipą ir šaką, informaciją apie įmonės registraciją ir jūsų verslo licenciją;
  • prašysime pateikti informaciją ar detalizuoti, kokios prekės ar gaminiai jus domintų ir kitokią su jūsų pirkiniais susijusią informaciją;
  • kad būtų lengviau atlikti tam tikras operacijas, pirkimus ir mokėjimus, prašysime jūsų pateikti tam tikrą mokėjimų informaciją. Tai gali būti banko sąskaitų numeriai, sąskaitų ir pristatymo informacija, kredito / debito kortelių numeriai, galiojimo datos ir apsaugos kodai bei čekių ar pinigų perlaidų sekimo informacija, palengvinanti pardavimą ir pirkimą, taip pat prekių ar paslaugų pirkimo kainos nustatymą;

Informacija, kurią gauname iš trečiųjų šalių

  • Galime gauti asmeninę informaciją apie jus iš trečiųjų šalių, kurias samdome padėti mums atlikti tikrinimo paslaugas ir tinkamai tirti pinigų plovimą bei atlikti „pažink savo klientą“ („KYC“) naudotojų patikras. Tai gali būti jūsų vardas ir pavardė, elektroninio pašto adresas, informacija apie įmonę bei kontaktinė informacija.


5.2. Teisinis duomenų apdorojimo reglamentavimas


Teisinė duomenų apdorojimo tvarka gavus vartotojo sutikimą reglamentuojama GDPR 6 straipsnio 1 dalies a punkte.
Duomenų, kuriuos vartotojas pateikia siųsdamas pranešimą elektroninio pašto adresu, apdorojimo tvarka reglamentuojama GDPR 6 straipsnio 1 dalies f punkte. Jei elektroninio pašto adresu susisiekiama dėl sutarties sudarymo, tada duomenų tvarkymui papildomai galioja GDPR 6 straipsnio 1dalies b punktas.


5.3. Kokiu tikslu apdorojami duomenys? 


Apdoroti užšifruoti asmeniniai duomenys mus domina tik tiek, kiek jų reikia kontaktams išsaugoti. Jei su mūsų svetaine susisiekiama elektroninio pašto adresu, vartotojo pateikti duomenys irgi sulauks mūsų dėmesio.
Kiti asmeniniai duomenys, kuriuos pateikė vartotojas siųsdamas pranešimą, pravers siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimui nurodytais kontaktais ir užtikrinant mūsų svetainės IT sistemų saugumą.

5.4. Saugojimo trukmė


Duomenys bus ištrinti, jei juos rinkti bus netikslinga. Kontaktų puslapyje pateikti asmeniniai prisijungimo duomenys bei siunčiant pranešimą elektroninio pašto adresu bus ištrinti tik baigus bendrauti su vartotoju. Bendravimas laikomas baigtu paaiškėjus, kad vartotojui rūpimas klausimas jau išspręstas. 
Bendravimo metu papildomai įrašyti asmeniniai duomenys bus ištrinti vėliausiai po septynių dienų.

5.5. Sutikimo atšaukimas ir duomenų pašalinimo galimybė


Vartotojas gali bet kada atšaukti sutikimą leisti mums naudotis asmeniniais duomenimis. Jei vartotojas su mumis bendrauja per elektroninį paštą, jis gali kada panorėjęs uždrausti įrašinėti jo asmeninius duomenis. Bet tokiu atveju bendravimas svetainėje jam taps neįmanomas.
Teliks susisiekti elektroniniu arba paprastu paštu:

Ridex GmbH

Josef-Orlopp-Straße 55

10365 Berlin [Germany]

Email: [email protected]


Visi asmeniniai duomenys, įrašyti svetainėje per bendravimo seansą, tokiu atveju bus ištrinti.

6. Duomenų subjektų teisės


Šiame sąraše išvardytos visos duomenų subjektų teisės, kurias garantuoja GDPR. Kitų teisių, kurios nėra aktualios duomenų subjektams, čia nėra reikalo minėti. Šia prasme tą sąrašą galima sutrumpinti.
Jei pats tvarkote savo asmeninius duomenis, vadinasi, pagal GDPR apibrėžimą esate duomenų subjektas ir turit teisę kreiptis į duomenų valdytoją.


6.1. Teisė į informaciją


Turite teisę kreiptis į duomenų valdytoją, kad šis patvirtintų, ar mes tikrai apdorojame jūsų asmeninius duomenis. 
Jei minėti duomenys dar neapdoroti, galit pareikalauti iš duomenų valdytojo tokios informacijos:
1. kokiu tikslu bus apdorojami asmeniniai duomenys;
2. kokie konkrečiai asmeniniai duomenys bus apdorojami;
3. kokiam ar kokių asmenų kategorijoms buvo ar bus atskleisti jūsų asmeniniai duomenys;
4. kuriam laikotarpiui numatyta saugoti jūsų asmeninius duomenis arba, jei to neįmanoma nustatyti, kokiais kriterijais vadovaujamasi nustatant saugojimo trukmę;
5. ar jūs turit teisę patikslinti ar ištrinti su jumis susijusius duomenis, taip pat suvaržyti jūsų duomenų valdytojo veiksmus arba išvis uždrausti jam tuos veiksmus;
6. ar turit teisę kreiptis su skundu į priežiūros tarnybą?
7. gauti visą turimą informaciją apie nežinomus duomenis, kurių nekaupė duomenų subjektas;
8. sudaryti galimybę duomenų subjektui automatiškai spręsti kilusią problemą, įskaitant ir GDPR automatiškai vykdomą asmens duomenų profiliavimą pagal GDPR 22 str. 1 ir 4 dalies reikalavimus, ir – bent išvardytais atvejais – konkrečiai informuoti jį apie panašių veiksmų argumentus , taip pat, kokių pasekmių toks apdorojimas galėtų turėti duomenų subjekto asmens duomenims.
Jūs turite teisę reikalauti informacijos, ar jūsų asmeniniai duomenys neperduodami trečiosioms šalims ar kokiai nors tarptautinei organizacijai. Priešingu atveju galite pareikalauti duomenų subjektui taikytinų garantijų, numatytų GDPR 46 str.


6.2. Teisė ištaisyti klaidas


Turite teisę kreiptis į duomenų valdytoją, kuris apdorojo jūsų asmeninius duomenis, dėl klaidų ištaisymo arba patikslinimo, jei tie duomenys klaidingi arba netikslūs. Duomenų valdytojas privalo tučtuojau juos ištaisyti.

6.3. Teisė suvaržyti apdorojimo aprėptis


Jūs galite suvaržyti savo asmeninių duomenų apdorojimo apimtis, jei:
1. Jums nepriimtinas laikotarpis, per kurį duomenų valdytojas spėtų patikrinti informaciją, susijusią su jūsų asmeniniais duomenimis;
2. jei apdorojimas atliktas neteisėtai, bet jūs nesutinkat ištrinti savo duomenų ir reikalaujate apriboti prieigą prie jūsų duomenų;
3. jei duomenų valdytojas nemato reikalo toliau apdoroti jūsų asmeninių duomenų, bet jie jums pravers prireikus įrodinėti ar apginti teisėtus reikalavimus arba
4. jei jūs pateikėt pretenzijų, kurios numatytos GDPR 21 str. 1dalyje, bet nesate tikras, ar duomenų valdytojo pateikti pagrįsti teisėti motyvai nepažeidžia jūsų interesų.
Jei jūsų asmeninių duomenų apdorojimas vis dėlto apribojamas, minėti duomenys, žinoma, jei jie išsaugoti, gali būti apdorojami tik jums sutikus arba įsikišus teisinėms institucijoms, arba jei siekiama apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises arba atsižvelgus į EU ar sąjungos narės svarbų viešąjį interesą.
Jei jūsų asmeninių duomenų apdorojimas dėl aukščiau išvardytų priežasčių buvo apribotas, duomenų valdytojas privalo jums apie tai pranešti dar prieš tokių apribojimų įsigaliojimą.

6.4. Teisė ištrinti duomenis
6.4.1. Įpareigojimas ištrinti duomenis


Galite pareikalauti, kad duomenų valdytojas tučtuojau ištrintų susijusius su jumis duomenis, ir pastarasis asmuo įpareigojamas tučtuojau juos pašalinti, jei:
1. jei nebėra reikalo saugoti ar kitaip apdoroti su jumis susijusių duomenų;
2. jei jūs atšaukiat sutikimą vadovaudamasis GDPR 6 str. 1 dalies punktu a arba 9 str. 2 dalies punktu a dėl duomenų apdorojimo ir jei kito teisėto pagrindo duomenims apdoroti nėra; 
3. jei vadovaudamasis GDPR 21 str. 1 reiškiate pretenzijas dėl duomenų apdorojimo ir jei kito svarbaus teisėto pagrindo jiems apdoroti nėra arba jei reiškiat pretenzijas dėl apdorojimo vadovaudamasis GDPR 21 str. 2 dalimi dėl duomenų apdorojimo; 
4. jei su jūsų asmeniu susiję duomenys buvo neteisėtai apdoroti;
5. jei su jūsų asmeniu susiję duomenys buvo ištrinti vykdant Europos Sąjungos ar valstybių narių teisinius įsipareigojimus, privalomus ir duomenų valdytojui; 
6. jei su jūsų asmeniu susijusiais duomenimis naudojasi informacinės agentūros, kurių teisėta veikla numatyta pagal GDPR8 str. 1 dalį.


6.4.2. Informacija tretiesiems asmenims


Jei duomenų valdytojas paviešino su jūsų asmeniu susijusius duomenis, kuriuos vadovaujantis GDPR 17 str. 1 dalimi įpareigojamas pašalinti, privalo imtis atitinkamų veiksmų atsižvelgdamas į turimas technologines, taip pat ir techninio pobūdžio, priemones ir su tuo susijusias išlaidas, kad galėtų informuoti kitus duomenų valdytojus, apdorojančius jūsų duomenis, apie jūsų, kaip suinteresuoto asmens, reikalavimą iš visų nuorodų arba kopijų ar sinchronizuotų programų ištrinti su jūsų asmeniu susijusius duomenis.


6.4.3. Išimtys


Neturite teisės ištrinti duomenų, apdorotinų pagal nustatytus reikalavimus:
1. jei būtina užtikrinti saviraiškos laisvę ir teisę į informaciją;
2. jei būtina vykdyti teisinius įsipareigojimus, numatytus pagal EU ar valstybių narių teisę, kurie privalomi ir duomenų valdytojui, arba jei jis įpareigojamas atlikti užduotį viešojo intereso labui arba vykdant viešosios valdžios funkcijas, pavestas duomenų valdytojui;
3. jei tai neprieštarauja viešajam interesui visuomenės sveikatos srityje vadovaujantis GDPR 9 str. 2 pastr. punktu h ir 9 str. 3 pastraipa;
4. jei tai susiję su viešuoju interesu kaupti duomenis archyvuose arba moksliniais ar istoriniais tyrinėjimais ar statistikos tikslais, kaip numatyta GDPR 89 str. 1 dalyje, jei turima galvoje teisė, apie kurią kalbama punkte (3), kad laikantis šių sąlygų neįmanoma pasiekti konkrečių tikslų arba jos gali tapti rimta kliūtimi jiems pasiekti arba
5. jei duomenų subjektui jie bus reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.


6.5. Teisė būti informuotam


Jei duomenų subjektas turi teisę taisyti, trinti arba apriboti duomenų valdytojo veiksmus apdorojant asmeninius duomenis, pastarasis privalo pareikalauti iš visų asmenų, kuriems buvo paviešinti su jūsų asmeniu susiję duomenys, juos pataisyti arba ištrinti arba kitaip suvaržyti duomenų apdorojimą, net jei tai būtų neįmanoma ar susijęs su neproporcingomis išlaidomis.
Turite teisę pareikalauti iš duomenų valdytojo informacijos apie tuos asmenis.


6.6. Teisė perkelti duomenis


Jūs turit teisę su jūsų asmeniu susijusius asmens duomenis, kuriuos buvot pateikęs duomenų valdytojui, gauti susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu. Be to, turit teisę perduoti tuos duomenis kitam duomenų valdytojui, o duomenų valdytojas, kuriam buvot pateikęs savo asmens duomenis, neturi teisės sudaryti tam kliūčių, jei:
1. duomenų tvarkymas yra grindžiamas jums sutikus pagal GDPR 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a punktą arba sutartimi pagal 6 straipsnio 1 dalies b punktą; ir 
2. duomenys yra tvarkomi automatizuotomis priemonėmis.
Naudodamasis teise perkelti savo duomenis duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad vienas duomenų valdytojas jūsų asmens duomenis tiesiogiai persiųstų kitam, jei tai techniškai įmanoma. Tai nepažeidžia kitų asmenų laisvių ir teisių.
Teisė perduoti savo duomenis negali būti realizuojama tvarkant asmens duomenis, jei duomenų valdytojas įpareigotas atlikti užduotį viešojo intereso labui arba vykdyti viešosios valdžios funkcijas, pavestas duomenų valdytojui.


6.7. Teisė nesutikti


Susiklosčius ypatingai situacijai jūs bet kada turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi kaip numatyta GDPR 6 str. 1 dalies e arba f punktuose; tas pats pasakytina ir apie šiomis nuostatomis grindžiamą profiliavimą. 
Duomenų valdytojas nebetvarko su jūsų asmeniu susijusių duomenų, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkytini dėl neatidėliotinų svarbių priežasčių, kurios yra viršesnės už duomenų subjekto interesus, teises ir laisves, arba duomenis tvarkyti būtina siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
Jei asmens dokumentai tvarkomi siekiant rinkodaros tikslų, jūs, kaip duomenų subjektas, bet kada turit teisę nesutikti, kad jūsų asmeniniai duomenys būtų tvarkomi tokiais tikslais; tas pats pasakytina ir apie profiliavimą, jei tai tiesiogiai susiję su rinkodara.
Jei jūs prieštaraujate, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi rinkodaros tikslais, minėti duomenys daugiau šiais tikslais nebus tvarkomi.
Jei jūs naudojatės informacinės visuomenės paslaugomis turite teisę – nepaisydami Direktyvos 2002/58/EG – pasinaudoti galimybe neleisti taikyti jūsų atžvilgiu automatizuotų priemonių, kurioms taikomos techninės specifikacijos.

6.8. Teisė atšaukti sutikimą saugoti duomenis


Turite teisę be kada atšaukti sutikimą saugoti jūsų duomenis. Toks veiksmas nesukels neigiamų teisinių padarinių iki tol tvarkytiems jūsų asmens duomenims.

6.9. Automatizuotas sprendimų priėmimas įskaitant ir profiliavimą


Priimdamas vieną ar kitą sprendimą turit teisę nesutikti, jei jis pagrįstas vien automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant ir profiliavimą, ir dėl to jums kyla teisinių kolizijų arba toks būdas pažeidžia kitus jūsų interesus. Teisės rinktis kitą sprendimo būdą neturit, jei:
1. reikia sudaryti arba vykdyti sutartį tarp duomenų objekto ir duomenų valdytojo;
2. jei tokia teise naudojasi EU arba valstybės narės savo šalyse ir jei duomenų valdytojas imasi atitinkamų priemonių duomenų subjekto teisėms ir laisvėms bei teisėtiems interesams apsaugoti arba
3. jei tam pritaria pats duomenų subjektas
Šiaip ar taip, tokie sprendimai neturėtų būti grindžiami specialių kategorijų asmens duomenimis, kaip tai numatyta GDPR 9 str. 1 dalyje, jei šiuo atveju negalioja 9 str. 2 dalies a arba g punktai ir jei imamasi atitinkamų priemonių siekiant apsaugoti jūsų teises bei laisves ir teisėtus interesus.
Pirmuoju ir trečiuoju atveju duomenų valdytojas imasi atitinkamų priemonių jūsų teisėms ir laisvėms bei teisėtiems interesams apsaugoti ir kad jums būtų užtikrinta teisė reikalauti iš duomenų valdytojo žmogiško įsikišimo, teisė pareikšti savo nuomonę ir užginčyti sprendimą.

6.10. Teisė apskųsti veiksmus priežiūros institucijai


Neužkertant kelio imtis kitų administracinių arba teisminių priemonių turit teisę apskųsti netinkamus veiksmus priežiūros institucijai, konkrečios valstybės narės gyvenamojoje vietoje, darbe ar kitoje vietoje, kur, jūsų manymu, galbūt buvo pažeistos jūsų teisės nesilaikant GDPR reglamento dėl asmeninių duomenų tvarkymo.
Gavusi skundą priežiūros institucija informuoja pareiškėją apie skundo nagrinėjimo eigą ir rezultatus ir apie galimybę jam kreiptis į teismą pagal GDPR 78 straipsnį.
 

Susisiekite su mumis